Множење полинома – тест

Множење полинома – тест

Monomi i polinomi – test

Резултат теста

Браво!

1. Упрости израз (3х-1)*(2х+5) - 6x².

2. Одреди производ бинома х+3 и 2х-1.

3. Одреди производ полинома -2x²+3х-1 и 5x+4.

4. Одреди производ монома А и В ако је А=-4х и В=3x².

5. Одреди производ монома А и В ако је A=-2х, B=4х.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ