Границе Србије и проблеми пограничних крајева

Границе Србије и проблеми пограничних крајева

1. Који су демографски проблеми пограничних крајева Србије?

2. Аеродроми у Београду, Нишу, Краљеву и Приштини представљају:

3. Граница Србије према Мађарској је:

4. Проблеми пограничних крајева Србије су:

5. _________ представљају места контролисаног промета људи и робе између две државе.




6. _______ границе раздвајају припаднике истог народа у више држава.

7. Старење становништва се означава као:

8. _______ границе раздвајају територије настањене различитим народима.

9. Ватин је граница Србије према:

10. Границе Србије су:




11. ________ је напуштање села и пољопривреде као главног занимања.

12. Србија има најдужу границу према:

13. Србија има _ суседа.

14. Градина је граница Србије према:

15. _______ границе налазе се дуж речних токова, језера и планинских гребена.




16. Најзначајнији међународни друмски прелази су:

17. Која планина представља природну границу између Србије и Северне Македоније?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста