Осносиметричне фигуре – тест

Осносиметричне фигуре – тест

Једначине и неједначине (множење и дељење) – тест 5.р.

Осна и централна симетрија – тест

Резултат теста

1. Колико оса симетрије има једнакокраки троугао?

2. Колико оса симетрије има правоугаоник?

3. Колико оса симетрије има дуж?

4. Колико оса симетрије има полуправа?

5. Колико оса симетрије има једнакостранични троугао?
6. Колико оса симетрије има круг?

7. Колико оса симетрије има квадрат?

8. Колико оса симетрије има права?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ