Дељење децималних бројева – тест

Резултат теста

1. Израчунати: а) 2,46 : 10; б) 78,23 : 10; в) 9,63 : 100; г) 42,3 : 100.

2. Израчунати: а) 27,503 : 1000; б) 408,2 : 1000; в) 0,81 : 10000; г) 12 : 10.

3. Израчунати: а) 15 : 10; б) 28: 100; в) 14 : 1000; г) 412 : 10000.

4. Уџбеник из математике има 100 листова чија је укупна маса 720 грама.Одредити масу једног листа тог уџбеника.

5. Израчунати ширину правоугаоника ако му је површина 27,3 cm2, а дужина 10 cm.
6. Израчунати х : 10 + y : 100 - z : 1000 ако је x=46,5; y=23,7 и z=567,9.

7. Марко је 10 једнаких оловака платио 29,55 динара.Колика је цена једне оловке?

8. Одредити х ако важи: а) 23,5 : х = 0,235; б) 458,9 : х = 0,04589.

9. На столу се налази 10 једнаких флаша, а поред њих је буре са 21,78 литара вина.Вино ће се пресути у тих 10 флаша тако да у свакој флаши буде једнака количина вина.Колико ће се вина налазити у свакој флаши?

10. Израчунати: а) 75,1 : 10 - 69,23 : 10; б) 2,56 : 100 + 8,21 : 10; в) 256,14 : 1000 - 0,005 : 10.
11. Продајући своје ликовне радове, ученици су успели да сакупе 236, 70 динара.По којој цени су продавали радове ако су сви радови продати по истој цени, а укупно их је продато 15?

12. Одредити број који је 8 пута мањи од 0,64.

13. Одредити број који је 5 пута мањи од збира бројева 0,75 и 4,52.

14. У једну картонску кутију стану 52 кутије брашна.Колика је маса једне кутије са брашном ако је укупна маса картонске кутије и 52 кутије са брашном 43,25 kg, а маса празне картонске кутије 4,25 kg?

15. Из једне цеви у 5,5 минута истекне 46,75 литара воде.Колико је воде истекло после 2,5 минута?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ