Време и клима – тест

Време и клима – тест

Атмосфера и време – тест

Време и клима – тест

Наставни листић можете преузети ОВДЕ ,ОВДЕ

Резултат теста

1. У ком је месецу била највећа количина падавина, а у ком је била највиша температура ваздуха на основу климадијаграма?

2. Који су стални ветрови

3. Предвиђање времена на основу праћења и мерења појава у тропосфери је

4. Дуге, хладне зиме и кратка, свежа лета са мало падавина су одлика

5. Клима је
6. Велике пустиње су

7. Који гасови доминирају у атмосфери

8. Атмосфера је

9. . Вегетација

10. Која клима има сталне високе температуре и уједначене , а падавине равномерно распоређене током целе године са дневним пљусковима
11. Од чега нас не штити атмосфера?

12. Ветрови могу бити

13. Садржај водене паре у ваздуху је

14. Догађај са слике изазван је

15. Четири годишња доба, хладне зиме и топла лета су одлика
16. Нормалан ваздушни притисак је

17. С порастом надморске висине, температура ваздуха

18. Појава на слици је

19. Свежа и кратка лета и снежне и дуге зиме су одлика климе која се јавља на преко 4000м у жарком односно 2000м у умереном појасу

20. Озонски омотач ( које су му одлике)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ