Podešavanje radnog okruženja – test za 5. razred

Podešavanje radnog okruženja – test za 5. razred

Основи информатике

Informatika i računarstvo u savremenom životu – test za 5. razred

Резултат теста

1. Radna površina operativnog sistema je sačinjena od kojih elementata?

2. Dugme koje se nalazi u desnom uglu prikazan na slici služi za:

3. Dugme koje se nalazi u desnom uglu prikazan na slici služi za:

4. Za brzi pristup objektima koji se nalaze na radnoj površini koristimo:

5. Koji su koraci podešavanja pozadinske slike?
6. Kako se funkcije miša prilagođavaju levorukim osobama?

7. Kako korisnik komunicira sa digitalnim uređajem u grafičkom operativnom sistemu?

8. Na koji način dodaješ (instaliraš) srpski latinički i ćirilički raspored tastature?

9. Dugme koje se nalazi u desnom uglu prikazan na slici služi za:

10. Linija poslova ili task bar:
11. Dodavanje (instaliranje) novog jezika na tastaturi se vrši izborom koje opcije iz kontrolne table?

12. Tastatura je podešena na srpski, čirilično pismo. Koji znak će se prikazati na ekranu pritiskom na taster Q, W i X?

13. Tastatura je podešena na srpski, čirilično pismo. Koji znak će se prikazati na ekranu pritiskom na taster X?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ