Неједначине – тест

Неједначине – тест

Резултат теста

1. Да ли дата вредност чини неједнакост истинитом када је x + 9 > 21 ако је x = 15

2. Која слика приказује график где је x > -4?

3. Који график одговара неједнакости k < 3?

4. x+9≥15 Која бројевна права показује решење?

5. Која бројевна права показује решење? n+(−10)≥−1
6. Која бројевна права показује решење: x - 3 > -3

7. .

8. 77 ≤ 5 + 8n

9. .

10. .
11. -3 − 6(4x + 6) > -111

12. 28 − k ≥ 7(k − 4)

13. .

14. .

15. x − 1 ≤ −9
16. x/8> 4

17. −3x−5≤22

18. .

19. .

20. .
21. .

22. .

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ