Poreklo i raznovrsnost živog sveta I- test za 5. razred

 

Poreklo i raznovrsnost živog sveta I- Test za 5. razred

1. Biologija je nauka koja se bavi proučavanjem:

2. Nasledni materijal se u eukariotskoj ćeliji nalazi u:

3. Prvi korak pri ispitivanju neke pojave u eksperimentalnim uslovima je:

4. Šta je u biologiji ispitivanje neke pojave ili procesa u kontrolisanim uslovima?

5. Šta od navedenog spada u oblast biologije?
6. Najviša grupa živih bića je:

7. Primer jednoćelijskog organizma je:

8. Biljke ne poseduju sisteme organa.

9. Domeni živog sveta su:

10. Po čemu se razlikuju bakterije i slonovi?
11. Oblik ćelije zavisi od njene uloge u organizmu.

12. Osobine po kojima se živa bića razlikuju od nežive prirode su:

13. Odlika ćelijske membrane je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста