Углови – тест (5. разред)

Углови – тест (5. разред)

Резултат теста

1. Угао који је већи од правог, а мањи од опруженог угла је ...

2. . Угао између две узајамно нормалне праве је...

3. Које је врсте угао од 123 ° ?

4. Које је врсте угао од 420 °?

5. Угао од 1260' има _____ °
6. Угао од 71 ° има ____'.

7. Разлика двоструког угла α=22°18′ и β=27°36′ је ____'.

8. На слици је приказан

9. На слици је:

10. На слици је:
11. На слици је:

12. На слици је:

13. На слици је:

14. Изабери тачне одговоре:

15. Колика је мера угла који је упоредан са углом мере 47°?
16. Углу α=18°19′20′′ комплементан је угао β чија је мера....

17. Мера угла који је унакрсан са углом α=76°37′ je...

18. Разлика 45°и 22°50′ једнака је...

19. Колико секунди има један степен?

20. Колики угао заклапају мала и велика казаљка на сату када је 2:00 ?
21. Ако је мера угла α=68° на слици колика је мера угла β?

22. Колика је мера угла који је три пута мањи од угла γ=34°30‘?

23. За угао који има 180° кажемо да је...

24. Основна мерна јединица за мерење углова је...

25. Углови чији је збир 90 ° (прав угао) су:
26. Колика је мера угла на слици?

27. Колика је мера црвеног угла на слици?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ