Poreklo i raznovrsnost živog sveta II- Test za 5. razred

Poreklo i raznovrsnost živog sveta II- Test za 5. razred

1. Prva od faza u razviću čoveka je:

2. Zašto se živa bića kreću?

3. Biljka mesožderka spada u:

4. U kom periodu razvića čoveka se telo naglo menja i razvija?

5. U heterotrofe spada:
6. Da li biljke reaguju na promene spoljašnje sredine?

7. Koja od navedenih životinja duže živi?

8. Da li biljke proizvedu više kiseonika tokom dana ili noći?

9. Miksotrofi su organizmi koji:

10. Šta spada u gradivne supstance organizma?
11. Kako nazivamo sposobnost živih bića da reaguju na promene u spoljašnjoj sredini?

12. Izvor energije i gradivnih supstanci za živa bića je:

13. Kiseonik koji usvajamo disanjem nam omogućava:

14. Do mešanja naslednog materijala i varijabilnosti dolazi kod:

15. Da li kod bespolnog tipa razmnožavanja dolazi do mešanja nalednog materijala?
16. Šta je energetski isplatljivije?

17. Biljka se razvija iz:

18. Koja je uloga masti?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста