Tehnologija prerade i obrade kože – test za 5. Razred

Tehnologija prerade i obrade kože – test za 5. Razred

Природни ресурси и технологија обраде дрвета – тест

Резултат теста

1. Šta je tehnologija materijala?

2. Tehnički materijal životinjskog porekla koji čovek upotrebljava od davnina je:

3. Čovek je još u u dalekoj prošlosti počeo da koristi životinjsku kožu.

4. Danas se koriste koje vrste kože:

5. Da li je neobrađena koža nedovoljno savitljiva i podložna truljenju?
6. Obrada kože u prošlosti sastojala se u sledećem:

7. Danas se koža prerađuje hemijskim sredstvima i mašinama.

8. Proces prerade kože se sastoji od:

9. Veštačka koža se dobija od?

10. Označi tačne tvrdnje o veštačkoj koži:
11. Najčešća upotrebljavana vlakna životinjskog porekla su vuna i svila.

12. Veštački tekstil se dobija od tankih plastučnih vlakana.

13. Tekstil se koristi za izradu:

14. Životinjskog je porekla, topao i mekan, ne gužva se, reč je o kom tekstilu?

15. Papir je?
16. Vrste papira prema nameni su:

17. Vrste papira prema gramaži su:

18. Za pakovanje raznih proizvoda koristi se:

19. U ponuđenim odgovorima odaberi ona svojstva koja opisuju beli karton:

20. Da bi se dobila neka tkanina, prethodno se materijali za tkanje upredaju i tako nastaje predivo. Za preplitanje prediva u tkaninu koristi se:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ