Основни појмови геометрије – систематизација

Основни појмови геометрије – систематизација

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Две различите тачке одређују тачно једну праву.

2. Тачка може да припада равни или да не припада равни.

3. Како се зове права која са кружницом има тачно једну заједничку тачку?

4. Који је геометријски објекат централносиметрична слика дужи?

5. Нека је дата тачка А. Колико је могуће нацртати правих које садрже дату тачку?
6. Проста затворена изломљена линија назива се многоугаона линија.

7. Две дужи су надовезане ако су на истој правој и ако имају тачно _________ заједничку тачку.

8. _________ је део равни који чине права те равни и све тачке равни које се налазе са исте стране дате праве.

9. Колико је пута пречник кружнице већи од полупречника те исте кружнице?

10. Дате су дужи AB= 15 cm, CD=15 dm, EF=10 cm 5 mm и GH=150 mm. Које су две дужи једнаке?
11. Који је многоугао увек централносиметричан?

12. Пречник кружнице k је 7 cm. Колико је растојање између центра те кружнице и тачке А која је на кружници k?

13. Кружница k1(A, 5 cm) и k2(В, 43 mm) додирују се споља. Колика је дужина дужи АВ?

14. Најдужа тетива једне кружнице је АВ=20 cm. Колики је полупречник те кружнице?

15. Ако праве а и b немају заједничких тачака, кажемо да су нормалне и то записујемо са a∣∣b.
16. Са колико различитих тачака је одређена права?

17. Која је, од понуђених, најмања јединица за мерење дужине?

18. Који се геометријски објекат добија као слика кружнице при транслацији?

19. Колико заједничких тачака имају две концентричне кружнице?

20. Уколико имамо три или више од три тачке које припадају једној прави, кажемо да су ________.
21. Основни геометријски појмови који се не дефинишу су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ