Aplikacija za digitalnu obradu slike. Operacija podešavanja osvetljenosti i kontrasta slike – test za 5. razred

Aplikacija za digitalnu obradu slike. Operacija podešavanja osvetljenosti i kontrasta slike – test za 5. razred

Crtanje tehničkog crteža sa elementima – test za 5. razred

Резултат теста

1. Levi prozor u GIMP programu naziva se?

2. Na koji način u programu GIMP možemo izraditi novu sliku?

3. Na koji način u programu GIMP možemo otvoriti postojeću sliku?

4. Programi za editovanje služe za obradu i izmenu slike.

5. Editovanje slika podrazumeva:
6. Ukoliko želimo da promenimo veličinu slike ili fotografije sa linije menija koju opciju biramo?

7. Ukoliko želimo da isečemo fotografiju tako da možemo koristiti samo jedan njen deo koristićemo opciju?

8. Kada smo označili sliku postoji mogućnost uređivanja odabranog dela.

9. Uređivanje odabranog dela slike možemo postići tako što prođemo mišem iza bilo kog ugla tako što povećavamo ili smanjujemo odabrani deo.

10. GIMP program ima opciju podešavanja osvetljenosti i kontrasta slike.
11. Koju opciju čemo odabrati ukoliko želimo da podesimo osvetljenje i kontrasta?

12. Opcija Scale se koristi za?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ