Енглески језик: Тhe Present Simple Tense-тест (5.р.)

Енглески језик: The Present Simple Tense

Резултат теста

1. Present simple tense се употребљава за радње:

2. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

3. Како гласи наставак за Present simple у трећем лицу једнине ако се глаголи завршавају на –ch, –sh, –x, –ss?

4. Попуни празнину: Tom ___________________ (work) every day.

5. Present simple tense је:
6. Ако се глагол завршава на -y (cry), и уколико је испред њега сугласник, -y прелази у -ie.

7. Како гласи глагол GO у трећем лицу једнине презента?

8. Како гласи глагол DO у трећем лицу једнине?

9. Глагол HAVE у трећем лицу једнине презента гласи:

10. Ако је испред -y самогласник (play) нема промене у додавању наставка.
11. Упитни облик Present simple tens-а градимо:

12. Које од понуђених питања је добро постављено?

13. Одрични облик градимо тако што на помоћни глагол DO (does у трећем лицу), додајемо NOT. (do+not=don't)

14. Штиклирај правилне одричне реченице.

15. Попуни празнину: Marta ___________(not tell) us funny stories.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Драгана Арнаут
Провера знања је објављена: 16. септембар 2022

Још тестова за Пети разред