Upotreba informacionih tehnologija u saobraćaju – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Koje profesije su vam poznate u području rada saobraćaja?

2. Skup aktivnosti poslova za koje je neko osposobljen je:

3. Osobe koje upravljaju saobraćajnim sredstvima su:

4. Osobe koje se bave organizacijom prevoza i kontrolom su:

5. Osobe koje se bave planiranjem i istraživanjem su:
6. Osnovni cilj zanimanja saobraćajne struke jeste da omogući da se ljudi, roba i dobra svih vrsta bezbedno prevezu sa jednog mesta na drugo.

7. Prva naučna društva osnova su u 18. veku.

8. Svaki put kada koristimo telefon ili kada pošaljemo poruku učestvujemo u jednoj grani saobraćaja.

9. Primena računara je prisutna u kojim delatnostima ljudi?

10. Informacione tehnologije koriste se u saobraćaju za regulisanje:
11. U vodnom saobraćaju svetionike su skoro potpuno zamenili navigacioni uređaji.

12. Na putevim se postavljaju elektronski znakovi za obaveštenje o:

13. Danas svi moderni automobili imaju ugrađen računar koji obaveštava vozača da nije zatvorio vrata, ili da nije vezao sigurnosni pojas...

14. Navigacija nam pomaže da pronađemo odgovarajući put do odredišta, takođe nam pokazuje:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ