Музичка култура – обнављање

Музичка култура – обнављање

Резултат теста

1. Који период обухвата праисторију?

2. Како сазнајемо о животу у праисторији?

3. Где је човек живео у праисторији?

4. Шта је био основни задатак човека у историји?

5. Шта има најважнију улогу у ритуалима у праисторији?
6. Колико је тонова имала мелодија у праисторији?

7. Шта значи реч АНТИКА?

8. Који је први музички инструмент који је настао у праисторији?

9. Од чега је човек у праисторији правио музичке инструменте?

10. Како је подељена музика у античким цивилизацијама?
11. Како се зове прва лествица која се појавила?

12. Који грчки богови су повезани са музиком?

13. Које инструменте су свирали Грци?

14. Како се зове старогрчко књижевно дело праћено музиком?

15. Где се изводила грчка трагедија?
16. Које уметности повезује грчку трагедију?

17. Како се зове грчки систем од седам лествица?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ