Најстарији период грчке историје и доба успона грчких полиса – тест (5.р.)

Најстарији период грчке историје и доба успона грчких полиса – тест (5.р.)

Најстарији период грчке историје – тест

Резултат теста

1. Од којих племена потичу Грци?

2. Како су Грци називали сами себе?

3. На ком острву је настала најстарија цивилизација у Грчкој?

4. Ко је покорио Ахајце на Пелопонезу током 12. века п.н.е?

5. Одабери слику на којој се налази слепи песник Хомер:
6. Доба колонизације у грчкој историји трајало је:

7. Спартијати су:

8. Атина је била на челу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ