Четвороугао – тест (6. разред)

Четвороугао – тест (6. разред)

Површина троуглова и четвороуглова

Резултат теста

1. Које од следећих тврђења је тачно:

2. Које од следећих тврђења је тачно:

3. α, β=? (упиши само бројeве и одвој зарезом)

4. Ако је γ=35°израчунати ∠BAD једнакокраког трапеза са слике. ∠BAD= (упиши само број)

5. Збир два унутрашња угла једнакокраког трапеза је 142°. Унутрашњи углови тог трапеза имају мере:
6. Означи сва тврђења која су тачна.

7. Дати су углови четвороугла α = 127°, β = 83° и спољашњи угао γ₁ ​= 112°. Мера угла δ је:

8. Један унутрашњи угао ромба је већи од другог за 20°. Мере углова тог ромба су:

9. Дијагонале правоугаоника секу се под углом од 42°. Мере углова које дијагонале образују са страницама правоугаоника су:

10. Збир два унутрашња угла паралелограма је 98°. Један спољашњи угао тог паралелограма има меру:
11. Једна основица трапеза је дужине 5 cm и средња линија дужине 7 cm. Друга основица тог трапеза је дужине:

12. Израчунати угао α помоћу података са слике.

13. Унутрашњи углови четвороугла су у размери 1:2:4:5. Израчунај меру највећег угла тог четвороугла. Упиши само број.

14. Средње линије троугла ABC имају дужине 2,6 cm; 3,2 cm; 4,4 cm. Израчунај обим троугла АВС. Упиши само број.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ