Правоугли троугао – тест (5.р.)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Мере унутрашњих углова троугла су 2х, 3х и 5х, одреди: мере унутрашњих углова:

2. Мере унутрашњих углова троугла су 2х, 3х и 5х, одреди мере спољашњих углова:

3. Мере унутрашњих углова троугла су α=90°, β=36° и γ=54°, одреди најдужу страницу:

4. β=45° и γ=54° Мере два унутрашња угла троугла су дате, одреди врсту троугла према страницама:

5. Како се зове најдужа страница правоуглог троугла?
6. Један оштар угао правоуглог троугла је четири пута већи од другог оштрог угла тог троугла, упиши меру већег оштрог угла тог троугла:

7. Један спољашњи угао правоуглог троугла је једанаест пута већи од одговарајућег унутрашњег угла тог троугла, упиши меру најмањег унутрашњег угла тог троугла:

8. β=36° и γ=54° Мере два унутрашња угла троугла су дате, одреди врсту троугла према угловима:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ