Распад Српског царства

Резултат теста

1. Након смрти цара Душана, власт преузима његов син:

2. Хронолошки оквир Урошеве владавине је:

3. На слабљење Српског царства утицала је:

4. Надимак који је добио цар Урош је:

5. Како су се презивала браћа Вукашин и Угљеша, који су имали пресудан утицај на цара Уроша?
6. Коју титулу је Вукашин добио од цара Уроша?

7. Које године се одиграла Маричка битка?

8. Како називамо српске племиће који су распарчали Српско царство?

9. Коју титулу је Угљеша добио од цара Уроша?

10. Након смрти цара Уроша, долази до гашења династије:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ