Живот у преиндустријско доба

Живот у преиндустријско доба

1. Мануфактура се односи на рад:

2. Које становништво је претварано у робове?

3. Један од старих градова на Апенинском полуострву, који је доживео процват почетком новог века био је:

4. Значајан резултат привредног развоја био је успон:

5. Главна лука на северозападу Европе била је:
6. Трговину робљем:

7. Великим приливом племенитих метала из новоосвојених прекоокеанских поседа долази до развоја:

8. Територије које су биле најпогођеније трговином робљем су данашње државе:

9. Грађанску класу су чинили:

10. Која породица је имала политичку власт и значајан утицај на развој уметности у Фиренци?
11. Једна од најуноснијих привредних делатности постала је:

12. Еснафске занатске радионице су биле потиснуте мануфактурним радионицама.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста