Заменице – тест

Заменице – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Заменице могу бити личне и ________.

2. Личне заменице се мењају по лицима.

3. У којим падежима личне заменице имају наглашене и ненаглашене облике?

4. Издвој неодређене заменице:

5. У примеру „Његова сестра се зове Мина.” употребљена је:
6. У примеру „Неко је изгубио новчаник.” употребљена је:

7. У примеру „Нико није урадио домаћи задатак.” употребљена је:

8. Допуни реченицу „Хоћеш да идеш са _____ (ја) у куповину?”

9. Упиши одговарајући облик заменице „Чекају _____(ми)”:

10. Допуни реченицу одговарајућим обликом „Чула сам свашта о _______ (ти).”
11. Издвој упитно-односне заменице:

12. Према томе да ли разликују лица или не, именичке заменице се деле на ________ и неличне.

13. Заменице које означавају да радњом није обухваћена ниједна особа, ниједан предмет или појава су:

14. Облици те, вам, их, им, спадају у:

15. Допуни реченицу одговарајућим обликом „Највише волим да седим сам са ________.”
16. У примеру „Узећу било чији зарезач” употребљена је:

17. Заменица „себе, се” назива се и повратном заменицом.

18. Допуни реченицу одговарајућим обликом повратне заменице „Да ли си уочила нешто око _______?”

19. Заменице ти, ми, они, он, спадају у:

20. Издвој одричне заменице:
21. Допуни реченицу „Ићи ћу са ______(ти) на утакмицу.”

22. Допуни реченицу одговарајућим обликом „Виђам ______ (ви) често на Калемегдану.”

23. Допуни реченицу одговарајућим обликом личне заменице „Добио сам ову књигу од _____ (она).”

24. У примеру „Чуо се некакав звук” употребљена је:

25. Допуни реченицу одговарајућим обликом из заграде „Хоћеш ли да пођеш са _____(ми)?”
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ