Tačke i prave – odnosi među njima (5. razred)

Tačke i prave – odnosi među njima (5. razred)

Тачка, права, раван 2 – тест

Резултат теста

1. Osnovni geometrijski pojam (element) je:

2. Geometrijski objekat koji predstavlja skup tačaka bez početka i kraja je:

3. Geometrijski objekat koji predstavlja skup tačaka ograničen dvema tačkama je:

4. Geometrijski objekat koji predstavlja skup tačaka koji počinje tačkom, a nema završetak je:

5. Kroz jednu tačku moguće je provući:
6. Označi tačne tvrdnje:

7. Označi netačnu tvrdnju:

8. Šine predstavljaju primer kakvih pravih?

9. Označi tačne tvrdnje:

10. "Tačka T nalazi se na pravoj p" matematički zapisujemo:
11. Označi tačan iskaz:

12. Koliko polupravih se može uočiti na slici?

13. Koliko se pravih može provući kroz tačke sa slike?

14. Koliko duži uočavaš na pravoj p?

15. Na slici je prikazan deo mape grada Pančeva. Označi tačne tvrdnje.
16. Na osnovu date slike označi tačne tvrdnje.

17. Na osnovu date slike označi NETAČNU tvrdnju.

18. Na slici, među datim tačkama, postoje tri kolinearne.

19. Koliko polupravih počinje tačkom B?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ