Једначине и неједначине (сабирање и одузимање)

Резултат теста

1. Израчунај једначину: x+1/2=2/3 (Унети само број)

2. Израчунај: x-3/8=5/12 (Унети само број)

3. Израчунај x: 3,4+x=15,2 (Унети само број)

4. Израчунај: x-5,93=7,8 (Унети само број)

5. Реши једначину: 2/7+x=5/9
6. Реши једначину: x+3/5=2 1/2

7. Израчунај x: 15 2/9-x=3 1/6

8. Реши једначину: x-4,8=5 5/6

9. Израчунај: 8 5/6-(x+2,2)=5 3/4 (Унети само број)

10. Двојица бициклиста су за један дан прешла 1/15 пута. Ако је један бициклиста прешао 1/20 пута, колики део пута је прешао други бициклиста?
11. Израчунај неједначину: x+2/5>7/10

12. Израчунај: 5-x>3 3/5

13. Реши неједначину: 8 1/2-x>4 1/4

14. Реши неједначину: 6,7-x<14

15. Израчунај неједначину: 10-(x+1 3/4)≤5 4/9
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ