Климатски елементи и чиниоци

Климатски елементи и чиниоци

1. Количина водене паре у ваздуху је:

2. ___________ је најважнији извор топлоте који загрева површину Земље.

3. Ваздух има тежину којом притиска Земљину површину.

4. Која је максимална влажност ваздуха?

5. Нормални ваздушни притисак износи 1113__.

6. Који од сталних ветрова дува у Србији?

7. Облачност се мери у:

8. Помоћу чега се мери температура ваздуха?

9. Температура ваздуха је мања:

10. Инсолација се мери:

11. Смрзнути кристали настали од влаге који се задржавају на хладним и усправним предметима су:

12. Лед који најчешће пада лети је:

13. У ком делу дана нема инсолације?

14. Температура ваздуха је већа на:

15. Праменасти облаци или:

16. Ваздух који је засићен воденом паром ослобађа се вишка воде и излучује _______.

17. Чиме се мери ваздушни притисак?

18. Постоји инструмент за мерење облачности.

19. Ветар је хоризонтално кретање ваздуха из области ______ у област ______ ваздушног притиска.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста