Климатски елементи и чиниоци

Климатски елементи и чиниоци

1. Нормални ваздушни притисак износи 1113__.

2. Облачност се мери у:

3. Која је максимална влажност ваздуха?

4. Ваздух има тежину којом притиска Земљину површину.

5. Температура ваздуха је мања:
6. Количина водене паре у ваздуху је:

7. Чиме се мери ваздушни притисак?

8. Лед који најчешће пада лети је:

9. Смрзнути кристали настали од влаге који се задржавају на хладним и усправним предметима су:

10. ___________ је најважнији извор топлоте који загрева површину Земље.
11. Постоји инструмент за мерење облачности.

12. Помоћу чега се мери температура ваздуха?

13. Температура ваздуха је већа на:

14. У ком делу дана нема инсолације?

15. Ветар је хоризонтално кретање ваздуха из области ______ у област ______ ваздушног притиска.
16. Ваздух који је засићен воденом паром ослобађа се вишка воде и излучује _______.

17. Инсолација се мери:

18. Који од сталних ветрова дува у Србији?

19. Праменасти облаци или:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста