Климатски елементи и чиниоци

Климатски елементи и чиниоци

1. Температура ваздуха је мања:

2. Ваздух који је засићен воденом паром ослобађа се вишка воде и излучује _______.

3. Количина водене паре у ваздуху је:

4. Ветар је хоризонтално кретање ваздуха из области ______ у област ______ ваздушног притиска.

5. Која је максимална влажност ваздуха?

6. Који од сталних ветрова дува у Србији?

7. Праменасти облаци или:

8. Помоћу чега се мери температура ваздуха?

9. У ком делу дана нема инсолације?

10. Температура ваздуха је већа на:

11. Лед који најчешће пада лети је:

12. Чиме се мери ваздушни притисак?

13. ___________ је најважнији извор топлоте који загрева површину Земље.

14. Смрзнути кристали настали од влаге који се задржавају на хладним и усправним предметима су:

15. Нормални ваздушни притисак износи 1113__.

16. Постоји инструмент за мерење облачности.

17. Облачност се мери у:

18. Инсолација се мери:

19. Ваздух има тежину којом притиска Земљину површину.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста