Пелопонески рат – тест (5.р.)

Пелопонески рат

Успон хеленских полиса – Спарта и Атина

Грчко – персијски ратови

1. Назив за бродове једне државе под јединственом командом је _____.

2. Пелопонески рат је трајао:

3. Поход Атине ка западу Средоземља назива се _______ експедиција.

4. У Пелопонеском рату су се сукобили _______ поморски савез и Пелопонески савез.

5. Атина преузима поход према ______ Средоземља, где су се налазиле дорске колоније богате ______.
6. Због глади, пренасељености и тешких животних услова у граду је настала _______.

7. Пелопонески рат био је највећи сукоб унутар грчког света.

8. ________ је сукоб унутар једног народа или државе.

9. Који грчки полис је однео победу у Пелопонеском рату?

10. Сицилијанска експедиција је завршена неуспехом Атине.
11. Историчар _______, који је писао о Пелопонеском рату, сматрао је да је узрок рата „страх Спарте од јачања Атине”.

12. Стални сукоби међу полисима омогућили су успон нове силе- _______.

13. Како је Пелопонески рат утицао на одбрамбену моћ грчких полиса?

14. Атински поморски савез предводила је Атина, а Пелопонески _______.

15. Једна од најважнијих последица рата било је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста