Disanje – biljke, gljive i životinje- Test za 5. razred

Disanje- biljke, gljive i životinje- Test za 5. razred

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Ishrana, tipovi ishrane – est za 5. razred

1. Koji su najrazvijeniji organi za razmenu gasova?

2. U kojim organelama se dešava razlaganje hrane sa kiseonikom i oslobađanje energije, ugljen dioksida i vode?

3. Žaba (vodozemac) razmenjuje gasove preko:

4. Pomoću čega biljke uzimaju kiseonik?

5. Kiseonik živa bića koriste za dobijanje:
6. Jednostavni višećelijski organizmi dišu preko:

7. Insekti dišu pomoću:

8. Disanje u kome se hrana razlaže delimično, bez kiseonika naziva se:

9. Živa bića iz spoljašnje sredine uzimaju _______ u organizam, a iz organizma izbacuju __________ u okolinu.

10. Kiseonik nastaje u procesu:
11. Ćelijska membrana je:

12. Šta je to što živa bića čini živim?

13. Škrge za disanje koristi:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста