Računarski programi. Vizuelni programski jezik „SCRATCH“ – test za 5. razred

Računarski programi. Vizuelni programski jezik „SCRATCH“ – test za 5. razred

Скреч – тест

Резултат теста

1. Na slici je prikazan?

2. Računar najpre mora da dobije preciznije instrukcije, ali osim toga važno je i da te instrukcije budu na jeziku koji računar razume.

3. Crtanje kvadrata u programskom jeziku "SCRATCH" koji odgovara cikličnom algoritmu nalazi se na kojoj slici?

4. U programskom jeziku "SCRATCH" glavni "junak" je?

5. Korak sa slike pokazuje?
6. Kada kliknemo na zelenu zastavu koja je prikazana na slici?

7. Svaki recept je zapravo algoritam.

8. Šta je algoritam?

9. Algoritam je skup naredbi.

10. Algoritam se sastoji od?
11. Algoritam treba biti konačan.

12. Izbaci uljeza:

13. Šta se može smatrati primerom algoritma?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ