Uglovi trougla – test

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Троугао – утврђивање

Trougao – test

Површина троугла и четвороугла – систематизација

Резултат теста

1. Elementi trougla su:

2. Zbir unutrašnjih uglova trougla iznosi:

3. Prema veličini uglova trougao može biti:

4. Unutrašnji i spoljašnji ugao kod istog temena trougla su:

5. Pravougli trougao mora da ima:
6. Da li trougao može imati dva prava ugla?

7. Nasuprot veće stranice trougla nalazi se:

8. U pravouglom trouglu jedan unutrasnji ugao je duplo manji od drugog unutrasnjeg ugla, oštri uglovi tog trougla su:

9. Spoljašnji ugao je jednak susednom unutrašnjem, trougao je:

10. Ako je jedan ugao trougla ima meru 100° onda su preostala dva ugla mogu da imaju mere:
11. Ako je jedan ugao trougla ima meru 100° onda su preostala dva ugla mogu da imaju mere:

12. Trougao jednakih stranica zove se:

13. Ako dva ugla trougla imaju meru 55° i 35° onda treći ugao ima meru:

14. Trougao na slici je:

15. Trougao sa slike je:
16. ΔABC ugao α=35° ,β=70

17. U pravouglom trouglu ugao α=56°

18. U trouglu ABC\ ΔABC α=40°, β=50°

19. Prema dužinama stranica trougao može biti:

20. U pravouglom trouglu, jedan oštri ugao je pet puta veći od drugog, onda su veličine tih oštrih uglova:
21. Temena trougla označavamo:

22. Da li postoji trougao čiji su unutrašnji uglovi α=50°, β=60°, γ=10° ?

23. Koliko iznosi nepoznati ugao u trouglu sa slike?

24. Ako je: α1 ​ =98° i β=59° onda je γ= _____

25. Na slici je više od 10 trouglova.
26. Odredi meru ugla koji grade simetrala ugla pri vrhu i simetrala ugla na osnovici jednakokrakog trougla ako je ugao pri vrhu 4 puta manji od ugla na osnovici.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ