Површина троугла и четвороугла – систематизација

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Површина троугла и четвороугла – систематизација

Trougao – provera

Резултат теста

1. Израчунај површину троугла ако је дато c=11 m и h˓=0,04 km

2. Ако је a=18 cm, b=9 cm, hₐ=5 cm израчунај hb.

3. Површина троугла је 102 cm², а страница а= 12 cm. Израчунај висину која одговара страници а.

4. Ако је површина њиве 7,5 ha, а ширина 50 m, колика је дужина те њиве у метрима?

5. Деда Бранко има њиву дужине 70 m и ширине 32 m. Колика је површина његове њиве у арима?




6. Софија је купила плочице облика правоугаоника страница 15 cm и 20 cm и жели да поплоча под површине 12 m², колико паковања плочица од 10 комада јој је потребно?

7. Колико најмање плочица облика квадрата са страницом 20 cm је потребно за поплочавање пода кухиње димензија 6,5 m и 3,5 m?

8. Израчунај површину троугла на слици:

9. Израчунај површину правоугаоника на слици:

10. Израчунај обим квадрата ако му је површина 100 cm².




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ