Географско проучавање становништва

Географско проучавање становништва

Регионална и политичка подела Европе

1. Највише насеље Србије је село _________.

2. Најнижи део Земље је:

3. Екумена обухвата све _______ области на Земљи.

4. Са порастом надморске висине долази до:

5. Насељеност на Земљи је условљена природним карактеристикама.
6. Вертикална граница насељености је одређена географском ширином.

7. Најјужније насеље које је човек направио је:

8. Који појам можемо користити као замену за појам 'становништво'?

9. Граница екумене зависи од:

10. Пустиње, поларне области и високе планине спадају у:
11. Хоризонтална граница насељености је одређена:

12. Највиша тачка до које је човек стигао је врх:

13. Најсеверније насеље је:

14. Према природним одликама се издвајају две области. То су екумена и ______.

15. Наука која се бави проучавањем становништва зове се:
16. Скуп људи који живе на одређеној територији представља __________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста