Развијени и неразвијени региони и државе, савремени геоекономски односи у свету

Развијени и неразвијени региони и државе, савремени геоекономски односи у свету

1. Бразил и Аргентина убрајају се у:

2. Земље које су у развоју, у односу на неразвијене, имају заступљенију _______ од _______.

3. У одлике високо развијених делова света убрајамо:

4. Према ________ државе се деле на неразвијене, средњеразвијене и високоразвијене.

5. Најразвијеније земље света се налазе на ______ полулопти.
6. У Африци је:

7. Највише колонија имале су:

8. Међу седам високо развијених земаља света убрајамо:

9. Најнеразвијеније државе налазе се у:

10. САД су највећа светска привредна сила.
11. Најразвијенији делови Европе су:

12. Русија доживљава снажан развој захваљујући богатству у рудним и енергетским изворима.

13. Открио је поморски пут до Индије 1498. године. Реч је о:

14. Азијским тигровима означавају се земље ______ и _______ Азије.

15. Државе које су биле под колонијалном влашћу су се ________ развијале.
16. Добровољне миграције из економских разлога могу бити унутрашње и спољашње. Унуташње су:

17. Стигао је до Америке 1492. године. Реч је о:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста