Развијени и неразвијени региони и државе, савремени геоекономски односи у свету

Развијени и неразвијени региони и државе, савремени геоекономски односи у свету

1. Најнеразвијеније државе налазе се у:

2. У одлике високо развијених делова света убрајамо:

3. Међу седам високо развијених земаља света убрајамо:

4. Стигао је до Америке 1492. године. Реч је о:

5. Државе које су биле под колонијалном влашћу су се ________ развијале.
6. У Африци је:

7. Најразвијеније земље света се налазе на ______ полулопти.

8. Открио је поморски пут до Индије 1498. године. Реч је о:

9. Бразил и Аргентина убрајају се у:

10. Азијским тигровима означавају се земље ______ и _______ Азије.
11. Најразвијенији делови Европе су:

12. Највише колонија имале су:

13. Русија доживљава снажан развој захваљујући богатству у рудним и енергетским изворима.

14. Према ________ државе се деле на неразвијене, средњеразвијене и високоразвијене.

15. Добровољне миграције из економских разлога могу бити унутрашње и спољашње. Унуташње су:
16. САД су највећа светска привредна сила.

17. Земље које су у развоју, у односу на неразвијене, имају заступљенију _______ од _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста