Јотовање – тест

Јотовање – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означите глаголе код којих у презенту уочавате јотовање!

2. Означи именице код којих се у инструменталу једнине јавља јотовање!

3. Који глас обавезно учествује у гласовној промени јотовање?

4. Које гласовне промене уочавате у примеру РОЂАЦИ?

5. Које гласовне промене су извршене у компаративу придева ГОРАК?

6. Коју гласовну промену уочавате у примеру ЈАЧИ?

7. Означи именице од којих су настале збирне именице и том приликом је извршено јотовање!

8. Означи придеве код којих се у компаративу запажа јотовање:

9. Какве гласове дају гласови који се споје са гласом Ј приликом јотовања?

10. Означи правилно написане речи!

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ