Европа, Средоземље и српске земље у раном средњем веку- систематизација (6.р.)

Европа, Средоземље и српске земље у раном средњем веку- систематизација (6.р.)

1. Најразвијенији арапски трговачки град била је:

2. Визиготи су били:

3. ________ представљају премештање становника с једне територије на другу.

4. _______ односи су односи верности и службе у које су у средњем веку улазили слободни људи.

5. _______ је назив за учење које одступа од званичног става и правила неке религије.
6. Сеобе Словена почеле су крајем V и током VI века.

7. Средином VI века Византијом је владао цар _______.

8. Срби, Хрвати и Словенци су:

9. Током X и XI века завршен је процес покрштавања Викинга и Мађара.

10. _________ су средином V века опљачкали и разорили Рим.
11. Франци су током Велике сеобе народа на простору _______ основали своју државу.

12. Најзначајнији суседи Срба у VII веку, поред староседелаца Романа, били су:

13. Константин је створио прву словенску азбуку- ______.

14. Велику сеобу народа покренуо је продор _______ у Европу.

15. Насељавањем простора Римског царства под утицајем добро организованог хришћанског свештенства и монаха варвари су се одрицали својих старих богова и прихватали нову, хришћанску веру. Овај процес назива се ____________.
16. Западни Словени су:

17. Света књига јудаизма је:

18. _______ је једнобожачка религија која проповеда веру у једног бога- Алаха.

19. Најутицајнији у Римокатоличкој цркви био је:

20. _______ је био сељак који је живео и радио на феуду- поседу властелина.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста