Облици казивања – тест (5. разред)

Облици казивања – тест (5. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. “Тићи моји лепи! - прошапутала би често уздахнувши. - Боже јаки, молим ти се, подржи ме у здрављу и снази док ми не ојачају ова крила моја!” Облик казивања у наведеном одломку је:

2. Koja приповедања постоје?

3. “Соба је била велика, па ипак ми се тога јутра учинила уска и тесна, сва набијена и претрпана стварима, као при селидби. Уза зидове стајала су четири кревета, међу њима полице за књиге...” Облик казивања у наведеном одломку је:

4. Како се зове облик казивања у коме се описује спољшњи изглед лика и његове унутарње особине (осећања, карактер)?

5. “Дечак ми је успут поверио тешке и одговорне задатке. Једна је његова порука била толика да сам личио себи пре на голуба писмоношу него на пса.” Облик казивања у наведеном одломку је:

6. Како се зове приповедање у коме је приповедач (наратор), најчешће носилац радње, учесник у догађајима - јунак приче?

7. —“Плаве се шљиве на савијеним тешким бременим гранама, румене се и жуте крушке, сјају јабуке, и плави се пепељасто грожђе испод пожутелог већ лишћа...” Облик казивања у наведеном одломку је:

8. “Путописни текст и данас код мене изазива известан отпор, зачет још давно, у детињству у ствари, изазван страхом од школских задатака у којима је обично требало да опишемо утиске са излета у природу. Нарочито ми се један од њих уцртао у сећање као прави ожиљак.” Облик казивања у наведеном одломку, у ком се аутор враћа у прошлост, је:

9. Како се зове облик казивања у коме се описује спољашњи простор?

10. Oбраћање једног лика себи, односно публици назива се __________.

11. Како се другачије назива приповедање?

12. Како се зове облик казивања у ком се јунак обраћа самом себи, износи своја размишљања, разговара сам са собом?

13. —“Била жена нероткиња, па молила бога да јој да да роди, макар било дете као биберово зрно. Бог јој даде по жељи, те роди мушко дете као биберово зрно.” Облик казивања у наведеном одломку, у ком се приказују догађаји по реду којим су се збили, је:

14. Како се дели Описивање (Дескрипција)?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ