Reakcije na draži i čula – test (6.r.)

Reakcije na draži i čula

Transport supstanci kroz biljku

Transport supstanci kod biljaka – test za 6. razred

Transport supstanci kod čoveka i životinja

1. Koje ćelije primaju draži?

2. Svaka promena uslova u životnoj sredini ili u unutrašnjosti organizma koju organizam prepoznaje je:

3. Hemoreceptori reaguju na:

4. Čovek oseća draži zahvaljujući:

5. Centralni nervni sistem čine:
6. Koja vrsta receptora reaguje na svetlost?

7. U nepovoljnim uslovima ameba obrazuje:

8. Pomoću koje organele euglena prepoznaje odsustvo/prisustvo svetlosti?

9. ________ je organ koji reaguje na draž.

10. Mehanoreceptori reaguju na:
11. ______ je sposobnost organizma da oseti promene koje se dešavaju u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini, i da na njih reaguje.

12. Biljke reaguju na draži:

13. Osnovna jedinica građe nervnog sistema je:

14. Koji sistem obrađuje informacije pristigle iz čulnih ćelija?

15. Mehanoreceptori reaguju na zvuk.
16. Na toplo/hladno reaguju:

17. ______ stalno beleže sve promene u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini i pripremaju organizam na reakciju.

18. Koja čula poseduje čovek?

19. Receptori se međusobno razlikuju prema draži koju primaju. Tu spadaju:

20. Lale zatvaraju svoje latice kada je _______, da bi zaštitile svoj _______.
21. Kod biljaka zimi hlorofil iz lista prelazi u ______, a listovi opadaju.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста