Reakcije na draži i čula – test (6.r.)

Reakcije na draži i čula

Transport supstanci kroz biljku

Transport supstanci kod biljaka – test za 6. razred

Transport supstanci kod čoveka i životinja

1. Hemoreceptori reaguju na:

2. Koja vrsta receptora reaguje na svetlost?

3. Na toplo/hladno reaguju:

4. Mehanoreceptori reaguju na zvuk.

5. Lale zatvaraju svoje latice kada je _______, da bi zaštitile svoj _______.

6. Kod biljaka zimi hlorofil iz lista prelazi u ______, a listovi opadaju.

7. Svaka promena uslova u životnoj sredini ili u unutrašnjosti organizma koju organizam prepoznaje je:

8. Centralni nervni sistem čine:

9. Čovek oseća draži zahvaljujući:

10. U nepovoljnim uslovima ameba obrazuje:

11. Pomoću koje organele euglena prepoznaje odsustvo/prisustvo svetlosti?

12. ______ stalno beleže sve promene u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini i pripremaju organizam na reakciju.

13. ________ je organ koji reaguje na draž.

14. Koja čula poseduje čovek?

15. Koje ćelije primaju draži?

16. Mehanoreceptori reaguju na:

17. Osnovna jedinica građe nervnog sistema je:

18. Receptori se međusobno razlikuju prema draži koju primaju. Tu spadaju:

19. ______ je sposobnost organizma da oseti promene koje se dešavaju u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini, i da na njih reaguje.

20. Biljke reaguju na draži:

21. Koji sistem obrađuje informacije pristigle iz čulnih ćelija?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста