Racionalni brojevi – obnavljanje

Racionalni brojevi – obnavljanje

Рационални бројеви

Racionalni brojevi – test

Резултат теста

1. Dat je razlomak 5/10 ​. Brojilac ovog razlomka je:

2. Skup racionalnih brojeva označavamo sa

3. Razlomku a/b ​ suprotan je razlomak - a/b.

4. Razlomke nejednakih imenilaca sabiramo (oduzimamo)

5. Znak zbira određuje sabirak čija je apsolutna vrednost veća. Ako su sabirci istog znaka, sabiramo njihove apsolutne vrednosti, a ako su sabirci suprotnog znaka, onda oduzimamo njihove apsolutne vrednosti.
6. Razlomak −10/9 ​ je:

7. Mešoviti broj 12 ³⁄₇ jednak je nepravom razlomku

8. .

9. .

10. Recipročna vrednost broja 0,25 je
11. .

12. .

13. 4/7 je rezultat množenja

14. .

15. .
16. .

17. Izračunaj : 5,505 − 7,05

18. Racionalan broj -9/100 zapiši u decimalnom obliku.

19. Od dva negativna broja veći je onaj koji ima manju apsolutnu vrednost.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ