Рационални бројеви – тест

Рационални бројеви

Racionalni brojevi – test

Racionalni brojevi – obnavljanje

Рационални бројеви – увод

Резултат теста

1. Број супротан рационалном броју −3 /-7​ је?

2. Каква је апсолутна вредност позитивног и негативног рационалног броја?

3. Како сабиремо и одузимамо разломке различитих именилаца?

4. Сваки позитиван рационални број већи је од нуле.

5. Означи тачан одговор:
6. Апсолутна вредност броја је 5/7. Који је то број? Колико има решења?

7. Како децимални број 0.75 напишемо у облику разломка?

8. Где је смештен супротни број рационалног броја?

9. Шта је веће 0 или -2.17?

10. Апсолутна вредност броја је удаљеност тачке на прави придружене том броју од нуле.
11. Нису сви негативни рационални бројеви мањи од 0.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ