Religija i srednjovekovno društvo – test za 6. razred

Religija i srednjovekovno društvo- Test za 6. razred

Države ranog srednjeg veka- Test za 6. razred

Основне одлике периода средњег века и раног новог века

Rani srednji vek – test

1. Početkom VII veka jedan trgovac iz Meke počeo je da među Arabljanima propoveda novu veru, a to je:

2. Kako se nazivaju hrišćanski vernici koji su želeli da se izdvoje i u samoći potpuno posvete veri i molitvi?

3. Početkom srednjeg veka broj hršćana se znatno:

4. Varvari su se odricali svojih starih bogova i prihvatali novu, hrišćansku veru. Ovaj proces se naziva:

5. Najveća dva hrišćanska centra ovog vremena bili su:
6. Sveto putovanje muslimana do Meke, gde se nalazi Kaba, kojem se vernici klanjaju, je:

7. Muhamed je sa svojim pristalicama 622. godine morao da napusti Meku i pređe u Medinu. Ovaj događaj se naziva:

8. Sveta knjiga judaizma je:

9. Hrišćanska crkva se podelila na Rimokatoličku na zapadu i Pravoslavnu crkvu na istoku. Ovaj događaj je poznat kao:

10. Hrišćani koji se nisu slagali s crkvenim učenjem, koji su počeli drugačije da propovedaju hrišćanstvo nazivali su se:
11. Sveta knjiga islama je:

12. Najvažniju ulogu u procesu pokrštavanja imali su:

13. Mesto molitve Jevreja bila je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста