Гласови 6. разред – тест

Гласови 6. разред – тест

Реченични чланови – тест

Заменице (именичке) 6.р. – тест

Плусквамперфекат – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

Можеш боље! 🙂
На добром си путу! 🙂
На добром си путу! 🙂

1. Означи реч у којој су сви гласови звучни.

2. Ако у речи ПАРА безвучни сугласник заменимо двоусненим звучним правим сугласником, добићемо реч:

3. Означи називе градова у којима запажаш слоготворно Р:

4. Означи безвучне сугласнике:

5. Ако је слово Ц зубни сугласник, пронађи међу понуђеним одговорима двоуснени сугласник.
6. Колико звучних гласова има у српском језику?

7. Како зовемо једним именом следеће гласове? В, Ј, Л, Љ, М, Н, Њ, Р

8. Какве су све речи у наслову песме ''Хвала сунцу, земљи, трави''?

9. Означи особине самогласника (вокала).

10. Пронађи зубне сугласнике.
11. Сугласнике делимо на:

12. Колико гласова има у српском језику?

13. Означи називе држава у којима запажаш слоготворно Р.

14. Какве су све речи у наслову романа ''Дечаци Павлове улице'' Ференца Молнара?

15. Колико безвучних гласова има у српском језику?
16. Један пар правих сугланика није добро спојен. Избаци уљеза.

17. Гласови српског језика се деле на:

18. Означи задњонепчане сугласнике.

19. Ако у речи СИР безвучни зубни сугласник заменимо двоусненим звучним сонантом, добићемо реч:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ