Заменице (именичке) 6.р. – тест

Заменице (именичке) 6.р. – тест

Служба речи у реченици – тест

Глаголски вид и род – тест

Глаголи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Хтели су да од МЕНЕ направе нешто што ја не могу бити.

2. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен облик номинатива: Од ЊЕГА се то дало и очекивати.

3. Одреди функцију, род, број и падеж наглашене заменице: О ЊОЈ се причало свашта већ неко дуже време....

4. У којим се падежима личне заменице јављају у дужим (наглашеним) и краћим (ненаглашеним) облицима:

5. Избаци уљеза:
6. Писмо сам проследила ЉУБИЦИ. На које би питање одговорила наглашена именица:

7. У којој реченици не опажаш општу неличну именичку заменицу:

8. Приликом промене по падежима лична заменица сваког лица СЕБЕ, СЕ нема облике за следећа 2 падежа:

9. Које се тврдње односе на именичке заменице:

10. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен облик номинатива: Захтевам да МЕ прихватите у групу!
11. Како гласи акузатив заменице за 3. лице једнине женског рода:

12. На чијој је страни била Словачка у Другом светском рату? Како би гласио исправан одговор на постављено питање:

13. Означи реченицу у којој се именичка нелична заменица налази у служби правог објекта:

14. Која реченица није правописно исправна:

15. Колико има личних заменица у следећем примеру: Ја сам дошла да видим њега, а не вас; са вама сам одавно завршила, а са њим имам још много тога да расправим.
16. Не примећујеш ни мене, ни њега, само себе видиш у том бесу! О њима тек и да не говорим - они су за тебе ко мрвице прашине...У наведене 2 реченице има укупно _______ личних заменица:

17. Како гласи енклитички (краћи) облик заменице ОНА у дативу?

18. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен облик у номинативу: Одлучили су да пут мора крену са ЊИМА.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста