Građevinski materijali – test (6.r.)

Građevinski materijali

Građvinska tehnika

Резултат теста

1. Prema nameni građevinske materijale delimo na:

2. Kao vezivni materijal u građevinarstvu se koristi:

3. Od čega se dobijaju keramički proizvodi:

4. Koji materijal se dobija mešanjem cementa, vode i agregata (pesak, šljunak, mleveni kamen)?

5. Privremena konstrukcija (kalup) u kuju se izliva beton da bi očvrsnuo naziva se oplata.
6. Gips je vezivni materijal koji pomešan sa vodom očvrsne na vazduhu. Dobija se pečenjem gipsanog kamena, sadre, na temperaturi od 170 до 180°C.

7. Kako se zove beton koji sadrži armaturu?

8. Hidroizolacioni materijali služe da bi se smanjili gubici toplote na građevinskom objektu.

9. Na slici je prikazana primena ____________kamena u izgradnji kuće.

10. U prirodne materijale spadaju:
11. Drvo je konstruktivni građevinski materijal.

12. Metali spadaju u grupu veštačkih materijala, a dobijaju se preradom ruda.

13. Na slici je:

14. Dimenzije pune opeke (cigle) su:

15. Fert gredice su namenjene za izgradnju međuspratne konstrukcije (ploče).
16. Termoizolacioni materijali su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ