Građevinski materijali

Građevinski materijali

Резултат теста

1. Drvo je konstruktivni građevinski materijal.

2. Termoizolacioni materijali su:

3. Na slici je:

4. Dimenzije pune opeke (cigle) su:

5. Hidroizolacioni materijali služe da bi se smanjili gubici toplote na građevinskom objektu.

6. Kako se zove beton koji sadrži armaturu?

7. U prirodne materijale spadaju:

8. Prema nameni građevinske materijale delimo na:

9. Gips je vezivni materijal koji pomešan sa vodom očvrsne na vazduhu. Dobija se pečenjem gipsanog kamena, sadre, na temperaturi od 170 до 180°C.

10. Na slici je prikazana primena ____________kamena u izgradnji kuće.

11. Fert gredice su namenjene za izgradnju međuspratne konstrukcije (ploče).

12. Metali spadaju u grupu veštačkih materijala, a dobijaju se preradom ruda.

13. Privremena konstrukcija (kalup) u kuju se izliva beton da bi očvrsnuo naziva se oplata.

14. Kao vezivni materijal u građevinarstvu se koristi:

15. Od čega se dobijaju keramički proizvodi:

16. Koji materijal se dobija mešanjem cementa, vode i agregata (pesak, šljunak, mleveni kamen)?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ