Građevinski materijali

Građevinski materijali

Резултат теста

1. Gips je vezivni materijal koji pomešan sa vodom očvrsne na vazduhu. Dobija se pečenjem gipsanog kamena, sadre, na temperaturi od 170 до 180°C.

2. Privremena konstrukcija (kalup) u kuju se izliva beton da bi očvrsnuo naziva se oplata.

3. Dimenzije pune opeke (cigle) su:

4. Koji materijal se dobija mešanjem cementa, vode i agregata (pesak, šljunak, mleveni kamen)?

5. Od čega se dobijaju keramički proizvodi:

6. Hidroizolacioni materijali služe da bi se smanjili gubici toplote na građevinskom objektu.

7. Prema nameni građevinske materijale delimo na:

8. Drvo je konstruktivni građevinski materijal.

9. Na slici je:

10. Metali spadaju u grupu veštačkih materijala, a dobijaju se preradom ruda.

11. Kao vezivni materijal u građevinarstvu se koristi:

12. Termoizolacioni materijali su:

13. Na slici je prikazana primena ____________kamena u izgradnji kuće.

14. Fert gredice su namenjene za izgradnju međuspratne konstrukcije (ploče).

15. Kako se zove beton koji sadrži armaturu?

16. U prirodne materijale spadaju:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ