Naselja: veličina, funkcija i tipovi naselja – test za 6. razred

Naselja: veličina, funkcija i tipovi naselja- Test za 6. razred

Naselja: pojam, nastanak, položaj i geografski razmeštaj – test za 6. razred

1. Naselja koja okupljaju proizvođače i potrošače radi prodaje proizvoda imaju razvijenu:

2. Osnovni kriterijumi za podelu naselja su:

3. Grad je velik ukoliko ima:

4. Za planinske predele karakteristična su:

5. Poljoprivredna funkcija je dominantna u:
6. Da bi neko naselje dobilo status grada mora da ima razvijene gradske funkcije.

7. Najmanja seoska naselja imaju:

8. Gradska ili urbana naselja odlikuju se:

9. Naselja sa malim brojem stanovnika, sa prirodno razvijenom specifičnom funkcijom su:

10. Sela zbijenog tipa karakteristična su za:
11. Naselja u kojima dominira industrijska proizvodnja imaju:

12. Najbrojnija naselja su:

13. Najmanja naselja prema površini i broju stanovnika koja imaju svoju teritoriju su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста