Настанак и уређење римске државе

Настанак и уређење римске државе

1. ______ је државно уређење у коме се на власт долази наследно.

2. Сенат:

3. У периоду краљевства Римом је владало:

4. Рим су основали потомци тројанског јунака Енеје.

5. ________ у време вандредних прилика има сву власт на шест месеци.
6. Рим је основан:

7. ________ означава државно уређење у коме се на власт долази изборима.

8. Раздобље републике трајало је од 509. године п.н.е. до ______. године п.н.е.

9. По легенди, настанак Рима је везан за _______ рат.

10. Рим настаје на ________ полуострву, на обали реке ________.
11. Етрурци су у време оснивања Рима били најмоћнији и најразвијенији народ на Апенинском полуострву.

12. Народна скупштина Рима:

13. У најстарије становништво Апенинског полуострва убрајамо:

14. Раздобље царства трајало је до:

15. Команданти војске су били:
16. _________ је први римски краљ.

17. ______ живе северно од Рима.

18. Први римски цар зове се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста