Настанак и уређење римске државе

Настанак и уређење римске државе

1. ________ означава државно уређење у коме се на власт долази изборима.

2. Команданти војске су били:

3. У најстарије становништво Апенинског полуострва убрајамо:

4. У периоду краљевства Римом је владало:

5. Сенат:
6. Раздобље републике трајало је од 509. године п.н.е. до ______. године п.н.е.

7. Рим су основали потомци тројанског јунака Енеје.

8. ______ живе северно од Рима.

9. Рим је основан:

10. Раздобље царства трајало је до:
11. По легенди, настанак Рима је везан за _______ рат.

12. _________ је први римски краљ.

13. Етрурци су у време оснивања Рима били најмоћнији и најразвијенији народ на Апенинском полуострву.

14. ______ је државно уређење у коме се на власт долази наследно.

15. Први римски цар зове се:
16. ________ у време вандредних прилика има сву власт на шест месеци.

17. Народна скупштина Рима:

18. Рим настаје на ________ полуострву, на обали реке ________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста