Naselja: urbanizacija, grad i selo- Test za 6. razred

Naselja: urbanizacija, grad i selo- Test za 6. razred

Sličnu proveru u Word formatu preuzmite na linku ispod.

Naselja: urbanizacija, grad i selo – test za 6. razred

1. Na ruralne procese utiče urbanizacija.

2. Kada nije moguće da se utvrdi granica gde prestaje jedna gradska oblast, a gde počinje druga, govorimo o:

3. Proces nastanka i razvoj gradskih naselja naziva se:

4. Najveća konurbacija na svetu je:

5. Usled procesa urbanizacije dolazi do napuštanja poljoprivrede (deagrarizacije).
6. Najzastupljenija struktura gradova u svetu je:

7. Depopularizacija seoskih naselja dalje prouzrokuje:

8. Posledice procesa urbanizacije su:

9. Favele su:

10. Koje zone se nalaze u okviru strukture grada u obliku koncentričnih krugova?
11. Privredni centri su:

12. Zbog loših ekonomskih uslova, seosko stanovništvo:

13. Ukoliko se nastavi proces širenja, konurbacije prerastaju u:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста