Množenje i deljenje u skupu Z – test (6.r.)

Množenje i deljenje u skupu Z

Množenje celih brojeva – test

Резултат теста

1. Izračunaj sledeće izraze: 1.) 9•(-5) ; 2.) -10•(-2)

2. Izračunaj: 1.) -42:7; 2.) 80÷(-10)

3. Izračunaj -2+(-5)•(-5)

4. Količniku brojeva -25 i 5 dodaj zbir brojeva -13 i 10

5. Reši jednačinu: (-3X+1):5=-4
6. Ako od petostruke vrednosti broja -12 oduzmeš neki broj, dobićeš broj -72. Koji je to broj?

7. Koji broj podeljen sa 5 daje broj -20?

8. Reši jednačinu: -6-5X=14

9. Izračunaj -5+20-41•(2)+8+14:2

10. Reši jednačinu -8•X=-64
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ