Četvorougao – uvod

Četvorougao – uvod

Резултат теста

1. Tačke A , B , C i D na datoj slici su:

2. Četvorougao koji dva para paralelnih stranica naziva se paralelogram.

3. Nepoznati ugao γ četvorougla sa slike iznosi:

4. Duž koja spaja dva naspramna temena četvorougla naziva se ___________.

5. Stranice susjedne stranici CD na datoj slici su:

6. Zbir unutrašnjih uglova četvorogla iznosi:

7. Zbir unutrašnjeg i njemu susjednog spoljašnjeg ugla četvorougla iznosi:

8. Stranica naspramna stranici AD u datom četvorouglu je stranica:

9. Temena A i C na datoj slici su :

10. Nepoznati ugao β četvorougla sa slike iznosi:

11. Zbir spoljašnjih uglova četvorougla iznosi:

12. Četvorougao koji ima jedan par paralenih stranica naziva se:

13. Četvorougao koji nema nijedan par paralelnih stranica naziva se:

14. Može li ugao četvorougla imati 4 oštra ugla?

15. Na datoj slici je:

16. Mera nepoznatog spoljašnjeg ugla δ1 četvorougla sa slike iznosi:

17. Nepoznati ugao četvorougla sa slike iznosi:

18. Četvorougao na datoj slici je:

19. Mogu li unutrašnji uglovi četvorougla biti : 58°, 123°, 105° i 75 °?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ