Digitalni uređaji i korisnički programi – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Šta je hadrdver?

2. Svi digitalni uređaji imaju isti osnovni hardver.

3. Koji delovi računara su vidljivi?

4. Uređaj u kome se izvršavaju naredbe i obrađuju podaci naziva se:

5. U procesoru se realizuju sve računske i logičke operacije i naredbe koje korisnik zadaje tokom rada digitalnog uređaja.
6. Normalna radna temperatura za bilo koji procesor je:

7. Koje su osnovne karakteristike procesora?

8. Šta predstavlja brzina procesora?

9. Radni takt se izražava u?

10. Radna memorija omogučava procesoru da brzo pristupa podacima i programima.
11. Tvrdi disk je brži u odnosu na radnu memoriju.

12. Količina podataka koja može da se sačuva predstavlja:

13. Binarni brojevni sistem koristi samo dve cifre:

14. Kako se u računarstvu nazivaju cifre 0 i 1?

15. Koliko bitova čini jedan bajt?
16. Koliko B sadrži 1MB?

17. Šta je grafička kartica?

18. Komponenta koja nam služi da uz zvučnike čujemo zvuk je:

19. Matična ploča je osnova digitalnih uređaja.

20. Uređaji za trajno čuvanje podataka i programa su:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ