Појам географске карте и њен развој кроз историју. Елементи карте

Појам географске карте и њен развој кроз историју. Елементи карте

1. Географски елементи карте су:

2. Математички елементи карте су:

3. _________ карте се састоји из унутрашњег и спољашњег оквира између којих су написани бројеви који означавају степене географске ширине и географске дужине.

4. Географска _______ представља умањени графички приказ једног дела или целе Земљине површине на равни.

5. Ако је растојање на карти између два града 8цм, а размера карте 1:300 000, колико је километара њихово растојање у природи?
6. На карти се приказује бројчани и _____ размер.

7. Картографску _______ чини мрежа меридијана и паралела.

8. Основу за израду савремених географских карата чине снимци направљени из летелица.

9. ______ карте је однос растојања у природи и на карти.

10. _________ је наука која се бави развојем, садржајем, израдом и коришћењем карата.
11. _____________ програм је рачунарски програм који служи за приказивање просторних података и њихову анализу.

12. Збирка различитих географских карата назива се географски ______.

13. Друштвено-географски елементи карте су:

14. Научници који се баве картографијом називају се ________.

15. Најстарија позната мапа настала је у време ______.
16. Допунски елементи карте су:

17. Најстарија позната карта потиче из _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста