Кретање – тест

Резултат теста

1. Референтно тело је:

2. Механичко кретање је промена положаја тела у односу на референтно тело.

3. Дужина путање коју тело пређе при кретању назива се:

4. У ком од наведених примера тело не оставља траг приликом кретања?

5. Брзина је:
6. Који од наведених примера представља криволинијско кретање?

7. Равномерно праволинијско кретање је:

8. Кретање је неравномерно (променљиво) ако тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве.

9. Мерна јединица за брзину је:

10. Формула за брзину је:
11. Израчунати брзину тела које се креће равномерно праволинијски ако за 8s пређе пут од 16m.

12. Брзина звука у ваздуху износи 340 m/s. Јована посматра ватромет са удаљености од 1,02 km.Колико времена након блеска ће Милица чути експлозију?

13. Коју брзину показује брзиномер са слике?

14. Том јури Џерија.Они се притом крећу:

15. На слици је приказано кретање зеца и корњаче у неком тренутку.Шта можемо рећи о њиховим брзинама?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ